Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa, 9.4.2017

Poriadok bohoslužieb a spovedania

Prenos Veľkonočného trojdnia naživo na internete: hajik-online.sk

10. 4. Pondelok: 7:00! - Ranná omša 
Spovedanie pred Veľkou nocou vo farskom kostole:
10:00 – 11:30 (5 kňazov) a 16:00 – 18:30 (13 kňazov)
Spovedanie chorých na požiadanie.

11. 4. Utorok: 7:00! Ranná omša
Spovedanie na Vlčincoch 9:00 – 11:30, 15:00 – 20:00

12. 4. Streda: 18:00!  Omša + spovedanie od 16:00

13. 4. Zelený štvrtok Pánovej večere 18:00
do 20:00 hod. - adorácia “S Ježišom v Getsemany”

14. 4. Veľký piatok:
8:00 Ranné chvály + posvätné čítanie
8:30 Krížová cesta smerom na Hradisko – za každého počasia
15:00 - Slávenie utrpenia a smrti Pána
17:00 - 7:30 hod. - Celonočná poklona pri Božom hrobe
20:00 - Slávnostná poklona krížu + ruženec.

15. 4. Biela sobota:
7:30 - Pokračovanie poklony pri Božom hrobe do 19:30
19:36 (čas západu slnka) - Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania

16. 4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:
8:00, 10:00, 18:30

17. 4. Veľkonočný pondelok: 8:00, 10:00, večerná nebude.