Novinky - oznamy

Nedeľa Božieho milosrdenstva, 23.4.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 24. 4. 18:00  
Utorok, 25. 4. 18:00 Sv. Marka, evanjelistu
Streda, 26. 4. 7:00  
Štvrtok, 27. 4. 18:00
Piatok, 28. 4. 18:00  
Sobota, 29. 4. 18:30 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky C.
Nedeľa, 30. 4. 8:00, 10:00, 18:30  3. veľkonočná

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 9: Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková Od budúcej nedele skupinu č. 10: r. Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová, Marcová ml. (Upratuje sa v pondelok a v sobotu po omši).

Výročná veľkonočná ofera bola 705,61 €. Zbierka pri Božom hrobe bola 734,70 €. Za Vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať!

Včera sme prežili s birmovancami Deň Ducha Svätého. Ďakujeme za modlitby, ktoré ste obetovali za tento deň.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok príprava na birmovku. Tentokrát začíname už sv. omšou o 18:00. Téma: A čo Cirkev? Prípravu priestorov o 17:00 majú sk. č. 1 a sk. č. 2.

V sobotou 29. 4. o 14:00 sa uskutočnia v našom kostole modlitby za uzdravenia oslobodenie.

Príprava na tento deň formou upratovania celého areálu kostola bude v sobotu o 8:00. Prosíme o pomoc.

6. mája 2017 organizujeme autobusový zájazd na Deň otvorených dverí do kňazského seminára v Nitre. Zapisovať sa možete vzadu na stolíku. Cenu ešte upresníme.

Info o rôznych akciách vo výveske.