Novinky - oznamy

4. veľkonočná nedeľa, 7.5.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 7. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 8. 5. 18:00  
Utorok, 9. 5. 18:00  
Streda, 10. 5. 7:00  
Štvrtok, 11. 5. 18:00  
Piatok, 12. 5. 18:00  
Sobota, 13. 5. 18:30 Panny Márie Fatimskej
Nedeľa, 14. 5. 8:00, 10:00, 18:30  5. veľkonočná

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 11: r. Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Od budúcej nedele skupinu č. 12: Vojtašová, Rašková, Kondelová, Mrázová (Upratuje sa v pondelok a v sobotu po omši).

Dnes je zbierka pre potreby kňazského seminára. Za Vaše milodry úprimné Pán Boh odplať!

V utorok o 18:40 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok príprava na birmovku. Začíname už sv. omšou o 18:00. Na stretnutie pozývame všetkých rodičov a birmovných rodičov. Prípravu priestorov majú sk. č. 5 a sk. č. 6. o 17:00.

V sobotu pozývame žiakov na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej. Zapisovať sa možete vzadu na stolíku. Odjazd 8:15, príjazd 16:00.

Na budúcu nedeľu budú pri sv. omši o 10:00 krsty. Predkrstové stretnutie v sobotu o 17:00 vo fare. Pri všetkých omšiach bude pravidelná zbierka pre potreby kostola

Pozývame Vás na prímestský, pobytový i vedecký tábor. V sakristi si môžete vziať prihlášky.

Evanjelium podľa Lukáša si môžete zakúpiť pri východe z kostola (2 €).