Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa, 21.5.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 21. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 22. 5. 18:00  
Utorok, 23. 5. 18:00  
Streda, 24. 5. 7:00  
Štvrtok, 25. 5. 17:00
18:30
Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Piatok, 26. 5. 18:00 Sv. Filipa Neriho
Sobota, 27. 5. 14:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Nedeľa, 28. 5. 8:00, 10:00, 18:30  7. veľkonočná

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová. Od budúcej nedele skupinu č. 14: r. Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová (Upratuje sa v pondelok a v sobotu).

Na kostol ste ste obetovali 798,40 €. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Včera prijalo sviatosť birmovania 58 birmovancov. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli k príprave birmovky. Birmovancov pozývame v piatok o 18:00 na sv. omšu ako prejav vďačnosti za birmovku. Po omši bude aj večera.

V stredu o 18:00 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše o 17:00 a 18:30. Adorácia začne okolo 19:30. Spovedáme do 20:30. Od štvrtku sa modlíme deviatnik k Duchu Svätému.

V sobotu o 14:00 budú v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Upratovanie areálu kostola v sobotu o 8:00. Prosíme Vás o pomoc.

V sakristi si môžete vziať prihlášky na prímeský i pobytový tábor. Športový deň bude 11.6. o 13:00 na Paľovej búde.

Pozvánky na rôzne akcie si môžete prečítať vo výveske.

V týchto dňoch si pripomenul don Ferko Kubík 57. narodeniny. Blahoželáme...

Dnes Vás pozývame na tzv. Deň spoločenstva - Agapé po omši o 10:00.