Novinky - oznamy

7. veľkonočná nedeľa, 28.5.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 29. 5. 18:00  
Utorok, 30. 5. 18:00  
Streda, 31. 5. 7:00  
Štvrtok, 1. 6. 18:00 Sv. Justína, mučeníka
Piatok, 2. 6. 18:00  
Sobota, 3. 6. 7:00
18:30
Fatimská sobota
Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Nedeľa, 4. 6. 8:00, 10:00, 18:30 Zoslanie Ducha Svätého

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: r. Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová. Od budúcej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová (Upratujeme v pondelok a v sobotu).

Spovedanie pred prvým piatkom piatkom – 30 min. pred každou omšou. Vo štvrtok od 17:00, v piatok od 16:00.

Spovedanie chorých v stredu od 8:30.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, spovedanie min. do 20:30.

V sakristi si môžete vziať prihlášky na pobytový tábor. Športový deň bude 11. 6. o 13:00 na Paľovej búde. V sakristii si môžete zakúpiť lístky na občerstvenie.

Biblický list Milovať a ctiť nájdete na stolíku vzadu.

Deti si môžu vyzdvihnúť daľší list na nalepovanie nálepiek z nedeľných sv.omší.

Informácie k PSP - 4. júna
V piatok bude spoveď prvoprijímajúcich detí od 17:00, o 18:00 generálka PSP. Rodiny detí sa môžu vyspovedať v týždni a v piatok od 16:00.
Všetky bloky lavíc budú rezervované pre rodičov a krstných rodičov. Veriaci, ktorí navštevujú sv. omšu o 10:00, prosím, usaďte sa na choruse alebo príďte na inú sv. omšu. Kto by bol ochotný pripraviť suché sladké pečivo na pohostenie, bude to vítané.
Kto by z rodín prvoprijímajúcich (alebo aj iný) chcel prispieť na výzdobu a priebeh slávnosti môže milodar s označením PSP vložiť do pokladničky (zo sociálneho dôvodu). Ďakujeme.