Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice, 11.6.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 11.6. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 12.6. 18:00  
Utorok, 13.6. 18:00 Sv. Antona Paduánskeho
Streda, 14.6. 18:00 S platnosťou za prik. sviatok
Štvrtok, 15.6. 18:00 + procesia Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 16.6. 18:00 Adorácia za nových diakonov a kňazov
Sobota, 17.6. 10:00
18:30
Kňazská a diakonská vysviacka na Vlčincoch
Nedeľa, 18.6. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 16.: r. Hradská, Jurčová, Gazdíková. Od budúcej nedele skupinu č. 17.: Dolinayová, Masarcová, Mintálová (upratujeme v pondelok a v piatok).

Dnes je v našej fanosti zbierka pre kostol. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Dnes Vás pozývame na farský športový deň na Paľovú budu. Disciplíny, atrakcie, občerstvenie... Začíname o 13:00. Na Paľovú budu sa môžete prepraviť svojimi dopr. prostriedkami alebo MHD č. 67 o 11:50 zo Stodolovej, č. 6 o 12:20 resp. 12:40 k plavárni, odtiaľ peši 1400 m k UpéCé.

Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omša bude len jedna o 18:00 a po nej naša spoločná procesia ku kaplke a späť. Vyjadríme týmto našu jednotu okolo eucharistického Krista. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

V piatok po sv. omši bude adorácia do 19:20 venovaná modlitbám za nových diakonom a kňazov. Adorácia bude mať podobný formát ako štvrtková poklona.

Biblický list Milovať a ctiť a samolepky pre deti nájdete na stolíku vzadu.

„Chata pre mladých“ - prihlášky sú k dispozícii.

V týchto dňoch sa dožíva 40. narodením bývalý správca tejto farnosti Pavol Turza. Myslime na neho vo svojich modlitbách, prípradne mu osobne pošlite blahoželanie.