Novinky - oznamy

18. nedeľa cez rok, 30.7.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 31. 7. 18:00 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Utorok, 1. 8. 18:00 Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa
Streda, 2. 8. 7:00  
Štvrtok, 3. 8. 18:00 Adorácia do 20:30
Piatok, 4. 8. 18:00 Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza
Sobota, 5. 8. 7:00
18:30
Fatimská sobota
Nedeľa, 6. 8. 8:00, 10:00, 18:30  18. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č.3: r. Šarišská, Cibová, Adámková, Cibová. Od budúcej nedele skupinu č. 4: Michalková, Melová, Kubánková (upratujeme v pondelok a v piatok).

Ďakujeme animátorom, ktorí počas Modlitieb za uzdravenie a oslobodenie opatrovali deti.

Detské letné popoludnia v pastoračnom centre, vždy v pondelok od 16:00 do 17:30 (pozri plagát vo výveske).

V piatok je prvý piatok v mesiaci, pozývame Vás na sv. prijímanie. Kto potrebuje spoveď, môže sa vyspovedať 30 min. pred každou sv. omšou. Okrem toho vo štvrtok od 17:00 do 20:30 a v piatok od 17:00 do 19:00.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

V stredu začína tzv. Chata pre mladých – myslíme na našich mladých v modlitbách.

Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 5. 8. o 16:00 hod. v Závodí:
Martin Závodský, z Bajzovej, syn Róberta a Katarínyr. Eviakovej
a Michaela Puchoňová z Petzvalovej, dcéra Milana a Silvie r. Košíkovej.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.