Novinky - oznamy

Premenenie Pána, 6.8.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 7. 8. 18:00  
Utorok, 8. 8. 18:00 Sv. Dominika, kňaza
Streda, 9. 8. 7:00 Sv. Terézie Benedikty z Kríža, mučeníčky
Štvrtok, 10. 8. 18:00 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok, 11. 8. 18:00 Sv. Kláry, panny
Sobota, 12. 8. 18:30  
Nedeľa, 13. 8. 8:00, 10:00, 18:30  19. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michalková, Melová, Kubánková. Od budúcej nedele skupinu č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková (upratujeme v pondelok a v piatok).

Ďakujeme animátorom a pánu kaplanovi za službu pre mladých na stretnutí „Chata pre mladých“. Ďakujeme všetkým za sobotnajšiu brigádu pri oprave pristupovej cesty ku kaplnke.

Detské letné popoludnia v pastoračnom centre, vždy v pondelok od 16:00 do 17:30 (pozri plagát vo výveske).

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

V nedeľu pri sv. omši o 10:00 budú krsty, predkrstové stretnutie v sobotu o 17:00 vo fare.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na kostol. Za milodary Pán Boh odplať!

Priaznivcov prírody a spoločenstva pozývame na splav Malého Dunaja - 29. 8. 2017 (utorok – deň voľna – štátny sviatok). Plavia sa dvojčlenné a trojčlenné posádky na lodiach typu kanoe. Tretí človek môže byť dieťa. Neplavci majú plávacie vesty. Plavíme sa v prípade dobrého počasia. Prihlasujte sa v sakristii alebo na čísle 0905 744 199.

Oznam o cyklo akcii. Viď samostatný papier.

Oznam o púti k sv. Filoméne. Viď samostatný papier.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.