Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 3.9.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 3. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 4. 9. 18:00  
Utorok, 5. 9. 18:00 Sv. Terézie z Kalkaty
Streda, 6. 9. 7:00  
Štvrtok, 7. 9. 18:00 Sv. troch košických mučeníkov
Piatok, 8. 9. 18:00 Narodenie Panny Márie
Sobota, 9. 9. 18:30 Sobáš 16:00
Nedeľa, 10. 9. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 8: Martoňová, Naštická, Troskovičová, Papajová. Od budúcej nedele skupinu č. 9: Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková (uprat. v pondelok a v piatok).

Ďakujeme za spoločenstvo počas splavu Malého Dunaja. Všetci sme sa zachránili.

Ďakujeme za pomoc pri úprave okolia kaplnky. Odvoz odpadu v pondelok okolo 9:00. Prosíme o pomoc.

V utorok o 18:00 bude sv. omša obetovaná za učiteľov a vychovávateľov.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

Na budú nedeľu bude pravidelná zbierka na kostol. Za milodary Pán Boh odplať!

Sviatosť manželstva v sobotu 9. 9. 2017 vo farskom kostole chcú prijať Ján Motešický zo Štiavnika, syn Jána a Boženy r. Kresáňovej a Katarína Hancová zo Žiliny, dcéra Miroslava a Miroslavy r. Vidovej.

Pozývame vás na púť na horu Butkov. Slávnostná omša sa uskutoční v sobotu 16. 9. 2017 o 15:00.

Dnes prebieha púť mužov vo Višňovom. Program púte na plagáte vo výveske.

Kontrolná návšteva biskupa v našej farnosti prebehne v utorok 12. 9. 2017. Omša s p. biskupom o 18:00.

Na sviatok Sedembolestnej panny Márie navštívi náš kostol kňaz Ivan Ďuriš z Nairobi v Keni.