Novinky - oznamy

23. nedeľa cez rok, 10.9.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 10. 9.

8:00
10:00
18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 11. 9.

18:00

 

Utorok, 12. 9.

18:00

Mena Panny Márie

Streda, 13. 9.

7:00

Sv. Jána Zlatoústeho

Štvrtok, 14. 9.

18:00

Povýšenie Sv. kríža

Piatok, 15. 9.

8:00
10:00
18:30

Sedembolestnej Panny Márie

Sobota, 16. 9.

18:30

Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov

Nedeľa, 17. 9.

8:00
10:00
18:30

 24. nedeľa cez rok – Deň spoločenstva

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 9: Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková. Od budúcej nedele skupinu č. 10: Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová, Marcová ml. (v pondelok a v piatok).

V tomto školskom roku bude vyučovať náboženskú výchovu našich žiakov pani katechétka Eva Krupová, pán kaplán Marek Zawojski na druhom stupni a správca farnosti tretiakov.

Pre žiakov sme pripravili zbieranie obrázkov...

Kontrolná návšteva biskupa v našej farnosti prebehne v utorok 12. 9. 2017.
8:30 modlitba, do 9:45 rozhovor s obyvateľmi fary, 10:00 stretnutie s poslancami, 10:30 matky s deťmi, 11:30 škola, 12:30 obed s farníkmi, 13:30 návšteva chorých, 15:00 Korunka k BM, 15:30 stretnutie s mládežou, 16:30 stretnutie s modlitebnými skupinami, 17:00 str. s farskou radou, 18:00 omša, 18:50 diskusia, 19:30 večera, rozlučka.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

Na sviatok Sedembolestnej panny Márie o 10:00 navštívi náš kostol kňaz, ktorý pôsobí v Nairobi v Keni a volá sa Ivan Ďuriš :-)

Pozývame vás na púť na horu Budkov. Slávnostná omša sa uskutoční v sobotu 16. 9. 2017 o 15:30.

Ak chcete prispieť ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj milodar vložiť do pokladničiek pri východe. Srdečné Pán Boh odplať!