Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok, 17.9.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 17. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 18. 9. 18:00  
Utorok, 19. 9. 18:00  
Streda, 20. 9. 7:00 Sv. korejských mučeníkov
Štvrtok, 21. 9. 18:00 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Piatok, 22. 9. 18:00  
Sobota, 23. 9. 15:30
18:30
Sobáš
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
Nedeľa, 24. 9. 8:00, 10:00, 18:30 25. cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 10: Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová, Marcová ml. Od budúcej nedele skupinu č. 11: (v pondelok a v piatok).

Zbierka na kostol: 639,80 €. Za vaše milodary Pán Boh odplať!

Ďakujeme za pomoc a účasť pri kontrolnej návšteva biskupa vo farnosti.

S nádejou na stretnutie vo večnosti oznamujeme, že Bogdan Zawojski, otec nášho pána kaplána Mareka, odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v pondelok 11. 9. Pochovaný bol v rodnej obci v stredu 13. 9. Odpočinutie večné daj mu, Pane.

Dnes po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé do pastoračného centra.

Dnes o 16:00 bude stretnutie rodičov a detí, ktoré chcú navštevovať stretká eRka (stretká budú bývať každý štvrtok o 16:30).

Stretnutia pre mamičiek s deťmi začínajú v utorok o 9:30 v Pastoračnom centre.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

Deti, po sv. omši si vezmite samolepku s obrázkom z dnešného evanjelia.

Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 23. 9. 20127 o 15:30 na Hájiku Michal Svitek, syn Viliama a Anny r. Zátkovej a Lenka Magočová, dcéra Vlastimíra a Janky r. Konštiakovej.

Birmovka 2018. Stretnutie záujemcov o birmovku z radov študentov 1. ročníka SŠ alebo i starších bude v piatok 22. 9. o 18:00 v kostole na sv. omši a po nej.

Prosíme veriacich, ktorí sú ochotní, prijať službu animátora birmovancov, aby sa prihlásili, kňazom.