Novinky - oznamy

25. nedeľa cez rok, 24.9.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 24. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 25. 9. 18:00  
Utorok, 26. 9. 18:00  
Streda, 27. 9. 7:00 Sv. Vincenta de Paul
Štvrtok, 28. 9. 18:00  
Piatok, 29. 9. 18:00 Sv. Michal, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sobota, 30. 9. 14:00
18:30
Modlitby za oslobodenie a uzdravenie
Nedeľa, 1. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 12: r. Vojtašová, Rašková, Kondelová, Mrázová. Od budúcej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová (v PO a v PIA).

Deti, po sv. omši si vezmite samolepku s obrázkom z dnešného evanjelia.

Stretnutie mám s deťmi pokračujú v utorok o 9:30 v Pastoračnom centre.

Stretka eRka pre deti bývajú vo štvrtok 16:30 v pastoračnom centre.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 adorácia s modlitbou príhovoru, spovedanie a tichá adorácia do 20:30.

V piatok po večernej sv. omši (cca o 18:30) pozývame na krúžok hačkovania vianočných ozdôb.

Modlitby za oslobodenie a uzdravenie budú v sobotu o 14:00. V sobotu od 8:00 upratovanie areálu kostola, prosíme o dobrovoľnícku pomoc.

Blahorečenie Titusa Zemana. Prečítaj plagát vo výveske.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Zápis na birmovku bude 29. októbra 2017. Prosíme veriacich, ktorí sú ochotní prijať službu animátora birmovancov, aby sa prihlásili v sakristii.

V sobotu 30. 9. 2017 o 14:30 v kostole sv. Štefana v Závodí chcú prijať sviatosť manželstva: Ľubomír Síkora z Bánovej, syn Ľubomíra a Ireny r. Škorvanovej a Zuzana Zuziaková zo Soliniek dcéra Rudolfa a Viery r. Poliakovej. T. č. bývajúci na Petzvalovej.

Katechézy neokatechumenátu. Prečítaj oznam vo výveske.