Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 8.10.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 9. 10. 18:00 18:30 katechéza
Utorok, 10. 10. 18:00  
Streda, 11. 10. 18:00! 18:30 katechéza
Štvrtok, 12. 10. 18:00 18:30 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 13. 10. 18:00  
Sobota, 14. 10. 18:30  
Nedeľa, 15. 10. 8:00, 10:00, 18:30 Agapé po omši o 10:00

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: r. Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová. Od budúcej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová (upratujeme v UT a v PIA).

Pre potreby kňazského seminára ste obetovali 515€. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Vždy v pondelok a v stredu o 18:30 (po sv. omši) pokračujú Katechézy neokatechumenátnej cesty. Srdečne vás pozývame. Sv. omše v stredu budú bývať večer o 18:00.

Vo štvrtok o 9:30 bude v Závodí rekolekcia kňazov žilinského dekanátu.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva.

Meníme čas úradných hodín na 17:00. Teda od pondelka do soboty si môžete vybaviť administratívne záležitosti od 17:00 do 17:30 (alebo na zavolanie:)).

Zápis na birmovku bude v piatok 27. októbra 2017. Prosíme veriacich, ktorí sú ochotní prijať službu animátora birmovancov, aby sa prihlásili v sakristii.

Začala príprava žiakov tretieho ročníka na prijímanie eucharistie. Stretnutie rodičov tretiakov bude v utorok 17. alebo v piatok 20. októbra o 18:30.

V sobotu 21. októbra vás pozývame na Večer milosrdenstva. 18:30 Eucharistia a modlitby vďaky za dar života, odprosenia za jeho neprijatie a za uzdravenie rán. Večer vedú Lamačské chvály s Braňom Letkom.

V nedeľu 22. októbra od 15:30 Vás pozývame na duchovnú obnovu, ktorú vedie Kateřina Lachmanová z Prahy pod názvom: Uzdravenie z následkov totality. Prednášky a modlitby končia o 18:30 nedeľnou sv.omšou.

Dnes je zbierka na kostol. Ak chcete prispieť ku všetkému čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe z kostola. Pán Boh odplať!