Novinky - oznamy

28. nedeľa cez rok, 15.10.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 15. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 16. 10. 18:00 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Utorok, 17. 10. 18:00 18:40 Stretnutie PSP
Streda, 18. 10. 18:00! 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Štvrtok, 19. 10. 18:00 18:30 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 20. 10. 18:00 18:40 Stretnutie PSP
Sobota, 21. 10. 18:30 Chvály 18:30+
Nedeľa, 22. 10. 8:00, 10:00, 18:30 Prednáška 15:30+

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová. Od budúcej nedele skupinu č. 16: Hradská, Jurčová, Gazdíková (upratujeme v UT a v PIA).

Dnes po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stretnutie far. spoločenstva.

Do pokladničky pri vchode ste obetovali na kostol 575 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Vždy v pondelok a v stredu o 18:30 (po sv. omši) pokračujú Katechézy neokatechumenátnej cesty. Srdečne vás pozývame. Sv. omša v stredu 18:00.

Meníme čas úradných hodín na 17:00. Teda od pondelka do soboty si môžete vybaviť administratívne záležitosti od 17:00 do 17:30 (alebo na zavolanie:)).

Zápis na birmovku bude v piatok 27. októbra 2017. Viac info vo výveske. Prosíme ochotných prijať službu animátora birmovancov, aby sa prihlásili v sakristii.

Začala príprava žiakov tretieho ročníka na prijímanie eucharistie. Stretnutie rodičov tretiakov bude v utorok 17. alebo v piatok 20. októbra o 18:30.

Animátori eRka odchádzajú v piatok na duchovnú obnovu. Modlime sa za nich.

Ak si vážite život od počatia po prirodzený koniec a chcete sa za život modliť v sobotu 21. októbra vás pozývame na Večer milosrdenstva. Eucharistiu o 18:30 a modlitby chvál vedú Lamačské chvály s Braňom Letkom.

Pozorujete v spoločnosti nedôveru, skepsu, pasivitu, nepriateľstvo voči autoritám? Zdá sa vám, že už nemá cenu o niečo zápasiť? O tom všetkom bude v nedeľu od 15:30 v kostole hovoriť psychologička a teologička Kateřina Lachmanová, kt. poznáte aj z vysielanie TV NOE. Prednáška „Uzdravenie z následkov totality“ bude zakončená modlitbami za uzdravenie a sv. omšou o 18:30.