Novinky - oznamy

30. nedeľa cez rok, 29.10.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 29. 10. 18:00 18:30 katechéza Neokatechunenátu
Utorok, 30. 10. 18:00  
Streda, 1. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Pobožnosť na novom cintoríne.
Štvrtok, 2. 11.
„Dušičky“
17:00
18:30
 19:00 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 3. 11. 18:00 Mládežnícky piatok
Sobota, 4. 11. 18:30  
Nedeľa, 29. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 17: r. Dolinayová, Masarcová, Mintálová Od budúcej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová, Masná (upratujeme v UT a v PIA).

Na podporu misijných projektov sme obetovali 452,00 €. Pán Boh odplať!

V pondelok o 18:30 (po sv. omši) pokračujú Katechézy neokatechumenátnej cesty. V stredu katechéza nebude kvôli sviatku Všetkých svätých.

Na birmovku sa ešte môžete zahlásiť kňazovi po sv. omši v sakristii.

Spovedanie chorých v piatok od 8:30. Spovedanie 30 min. pred každou omšou.

V stredu bude slávnosť Všetkých svätých a vo štvrtok Všetkých verných zosnulých - Dušičiek. Máme možnosť získať odpustky pre duše v očisci. Viac informácii vo výveske a na liste.

Fórum života organizuje 15. ročník Sviečka za nenarodené deti. Spomienku môžete vyjadriť 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou. Podporiť túto kampaň môžete zakúpením sviečky pred východom z kostola (1 €).

Dňa 11. novembra 2017 sa bude konať Katarínska farská zábava v Dome Sv. Faustíny. Občerstvenie formou švédskych stolov. Koláče z vašej kuchyne sú vítané. Živá hudba. Prispieť do tomboly môžu všetci. Cena 12,- € dospelí a 6,- € študenti. Vstupenky bude možné zakúpiť v sakristii po svätých omšiach. Bližšie informácie sa dozviete na výveske.

Mládež pozývame na stretávania vždy v piatok na omši a po omši v pastoračnom centre. Tématická kázeň, biblické stretko v malom spoločenstve, adorácia, chvály, varenie večere, spoločné hry, rozhovory... čo si kto vyberie.. Začíname v piatok o 18:00.

Deti, prineste si kompletný list s nálepkami na budúcu nedeľu, dostanete odmenu.

Žilinské cirkevné akcie – info vo výveske.