Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa, 10.12.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 10. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 11. 12. 18:00  
Utorok, 12. 12. 18:00  
Streda, 13. 12. 18:00  
Štvrtok, 14. 12. 18:00 18:40 Adorácia + spovedanie do 20:30
Piatok, 15. 12. 18:00 Mládežnícky piatok
Sobota, 16. 12. 18:30  
Nedeľa, 17. 12. 8:00, 10:00, 18:30 2. adventná nedeľa

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 3: r. Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková. Od budúcej nedele skupinu č. 4. Michalková, Melová, Kubánková (upratujeme v PO a v PIA).

Ďakujeme za služby počas rorátov a návštevy biskupa Abuna Tesfaselassie z Etópie.

Pre Katolícku charitu ste obetovali 733,50 €. Úprimné Pán Boh odplať.

Ak poznáte chorých a nevládnych, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, zapíšte ich do zoznamu vzadu na stolíku. Vyspovedáme ich v piatok.

Pokračujú Roráty 2017 – s názvom: Naplnení Duchom Svätým. Vezmite si betlehem a obrázky z minulého týždňa a môžete sa zapojiť od pondelka denne o 18:00 (Vedomostná súťaž, večera vo fare). Dobrovoľníci pre prípravu večere, prosím,  zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

Kto by chce byť koledníkom Dobrej noviny nech príde na stretnutie dnes, v nedeľu o 16:00, do pastoračného centra.

Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny nech sa zapíše do zoznamu vzadu.


Zlo z Istanbulu. Pozri plagát.

Premýšľanie o základoch našej viery pre mládež bude v piatok o 18:00 na omši. Téma: Prečo a ako sa modliť? Po omši stretko a večera. Pripojte sa.

Vianočné trhy. Pozri leták.


Dnes pozývame chlapov na výstup na Chatu pod Suchým vrchom. Odjazd od kostola o 12:00.


Kto by sa chcel podeliť s mikulášskymi sladkosťami s chudobnými deťmi, nech prinesie svoj dar do koša pred oltárom (do štvrtku). Ďakujeme.