Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa, 17.12.2017

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 17. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 18. 12. 18:00  
Utorok, 19. 12. 18:00  
Streda, 20. 12. 18:00  
Štvrtok, 21. 12. 6:45! Spoveď pred Vianocami
Piatok, 22. 12. 6:45!  
Sobota, 23. 12. 18:30  
Nedeľa, 24. 12. 8:00, 10:00, 16:00! 4. adventná nedeľa - Štedrý deň

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. MICHALKOVÁ, MELOVÁ, KUBÁNKOVÁ. Od budúcej nedele skupinu č. 5. R. TUMOVÁ, ŠKVAREKOVÁ, BAŠKOVÁ, HORÁČKOVÁ (upratujeme v PO a v PIA).

Na kostol ste obetovali 473,50 €. Úprimné Pán Boh odplať.

Ak poznáte chorých a nevládnych, ktorí by chceli prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, zapíšte ich do zoznamu vzadu na stolíku.

Prosíme vás, prijmite koledníkov Dobrej noviny 27. decembra do svojho príbytku. Zapíšte sa do zoznamu vzadu.

Pokračuje adventná príprava Roráty 2017. V miestnosti pre rodičov s deťmi si vezmite betlehem a obrázky z minulého týždňa a zapojte od pondelka o 18:00. Pre verných vytrvalcov sme pripravili skúšku odvahy. Vo štvrtok a v piatok budú sv. omše už o 6:45 (kvôli spovedaniu). Po sv. omši sa naraňajkujete a pojdete na chvíľku do školy. Dobrovoľníci pre prípravu večere a raňajok, prosím, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

Vo štvrtok vás pozývame na spoveď pred Vianocami. Spovedá sa od 10:00 do 11:30 a od 16:00 do 18:30. Spytovanie svedomia vzadu na stolíku.

Prosím, príďte ozdobiť stromček v piatok od 18:00.

Betlehemské svetlo si môžete vziať v kostole na budúcu nedeľu od 8:00.

Pri vchode si môžete zobrať informačný list žilinských farnosti a program bohoslužieb počas vianoc v našej farnosti.

Dnes vás pozývame na Vianočné trhy do kaplnky. Pokračujú od 15:00 programom pre deti. Pozri leták.

Info pre rodočov: Na štedrý deň stačí, ak prídete s deťmi na sv. omšu o 16:00.