Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok, 21.1.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 21. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Pondelok, 22. 1.

18:00

 

Utorok 23. 1.

18:00

 

Streda, 24. 1.

7:00!

Sv. Františka Saleského

Štvrtok, 25. 1.

18:00 + adorácia

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Piatok, 26. 1.

18:00

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Sobota 27. 1.

18:30

 

Nedeľa, 28. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 9: r. Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková a od budúcej nedele skupinu č. 10: Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová, Marcová ml.

Dnes po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva.

O 17:00 bude vo fare stretnutie animátorov birmovancov.

Nácvik spevokolu dospelých býva každú nedeľu o 19:30 v pastoračnom centre. Pozývame vás, zapojte sa do tejto služby. 

Sv. omša pre mládež bude v piatok o 18:00. Téma: Ako nás Boh vedie?

V piatok o 18:40 v kostole pokračuje príprava birmovancov na birmovku.

Birmovka bude v sobotu 19. mája o 10:00. Prvé sväté prijímanie bude v nedeľu 3. júna o 10:00.

V sobotu privítame modlitby za uzdravenie a oslobodenie o 14:00. Upratovanie pastoračného centra v sobotu o 8:00. Prosím, pomôžte.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši o 10:00 predstavenie detí, ktoré sa pripravujú na PSP. Zároveň bohoslužbu skrášli spevokol Omnia zo Žiliny.

Pripravujeme duchovnú obnovu o modlitbe. V nedeľu 4. februára od 16:00 hosťom bude nám už známa Kateřina Lachmanová z Prahy, teologička a psychologička, t.č. zodpovedná za Charizmatickú obnovu  v ČR