Novinky - oznamy

4. nedeľa cez rok, 28.1.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28. 1. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 29. 1. 18:00  
Utorok 30. 1. 18:00  
Streda, 31. 1. 7:00 Sv. Jána Boska
Štvrtok, 1. 1. 18:00 + adorácia  
Piatok, 2. 1. 18:00 Obetovanie Pána - Hromnice
Sobota 3. 1. 18:30  
Nedeľa, 4. 1. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 10: r. Grečnárová, Kucharovicová, Šimalová, Marcová ml. a od budúcej nedele skupinu č. 11. Vzhľadom na prípravu birmovancov sa upratuje v pondelok a v sobotu.

Nácvik spevokolu dospelých býva každú nedeľu o 19:30 v pastoračnom centre. Pozývame vás, zapojte sa do tejto služby.

Pozývame Vás do Atria Dobrého Pastiera. V utorok o 16:30 v priestoroch pre matky s deťmi. Vhodné pre deti od 3 do 6 rokov.

Utorok o 9:30 v PC - stretnutie pre matky s deťmi do 3 rokov.

Streda - modlitby matiek od 20:30 v kostole.

Štvrtok - modlitby otcov od 20:30 v kostole.

Štvrtok - eRko stretko od 16:30 vo fare.

Sv. omša pre mládež bude v piatok o 18:00.

V týždni je prvý piatok v mesiaci Spovedáme 30 min. pred omšou i cez omšu. Vo štvrtok do 20:30, v piatok od 16:00. Spovedanie chorých podľa dohody.

V piatok je sviatok Obetovania Pána – Hromnice. Súčasťou je obrad so zažatými sviecami. Požehnáme Vám hromničné sviece, ak si ich prinesiete.

V piatok o 18:45 v kostole pokračuje príprava birmovancov na birmovku do 20:30.

Modlitebný apoštolát: Vezmite si kartičku s menami snúbencov, detí pripravujúcich sa na prijatie eucharistie, birmovancov a modlite sa za nich.

Duchovná obnova o modlitbe príhovoru bude v nedeľu 4. februára od 16:00. Hosťom bude nám už známa Kateřina Lachmanová z Prahy, teologička a psychologička, t.č. zodpovedná za Charizmatickú obnovu v ČR.