Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok, 4.2.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4. 2. 8:00, 10:00, 18:30  15:00 Korunka + ruženec
16:00 Duchovná obnova
Pondelok, 5. 2. 18:00 Sv. Agaty, panny a mučenice
Utorok 6. 2. 18:00 Sv. kórejských mučeníkov
Streda, 7. 2. 7:00  
Štvrtok, 8. 2. 18:00 + adorácia Sv. Jozefíny Bakhity
Piatok, 9. 2. 18:00  
Sobota 10. 2. 10:00
18:30
Vlčince – 10. r.  Žilinskej diecézy
Nedeľa, 11. 2. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 11: r. Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková a od budúcej nedele skupinu č. 12. Upratuje sa v pondelok a v sobotu.

Nácvik spevokolu dospelých býva každú nedeľu o 19:30 v pastoračnom centre. Pozývame vás, zapojte sa do tejto služby.

Pozývame Vás do Atria Dobrého Pastiera. V utorok o 16:30 v priestoroch pre matky s deťmi. Vhodné pre deti od 3 do 6 rokov.

V piatok o 18:40 v kostole pokračuje príprava birmovancov na birmovku do 20:30.

V sobotu na Vlčincoch o 10:00 – ďakovná omša za 10. r. Žilinskej diecézy.

Na budúcu nedeľu o 16:30 začínajú v našej farnosti stretnutia pre manželov s náznom „Radosť z lásky“. Prvé stretnutie má názov: „Kresťanské manželstvo. Ako si ho usporiadať.“ Pozývame vás vypočuť si niečo povzbudivé, navzájom sa ako manželia porozprávať o veciach, na ktoré počas každodenného rytmu povinností nezostáva čas. Témy stretnutí vychádzajú z apoštolského povzbudenia pápeža Františka rodinám. Aby sa na stretnutiach mohli zúčastniť i rodičia s malými deťmi, prosíme o službu opatrovania detí. Dobrovoľníci i manželia, kt. máte záujem o stretnutia zapíšte sa do zoznamu na stolíku za lavicami.

Dnes vás srdečne pozývame o 16:00 na prednášku Kateřiny Lachmanovej: Modlitba príhovoru. Program: 16:00 prednáška, 17:00 prestávka na diskusiu, 17:30 modlitba príhovoru.
Prosím, príďte sa povzbudiť k vzájomnej modlitbe jeden za druhého.
Prosba: Teraz po omši pripravujeme občerstvenie a priestory, prosíme o pomoc