Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 11.2.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 11. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec
16:30 Manželské stretnutia

Pondelok, 12. 2.

18:00

 

Utorok 13. 2.

18:00

 

Streda, 14. 2.

17:00, 18:30

Popolcová streda

Štvrtok, 15. 2.

18:00 + adorácia

 

Piatok, 16. 2.

18:00

Mládežnícka omša

Sobota 17. 2.

18:30

 

Nedeľa, 18. 2.

8:00, 10:00, 18:30

Pomazanie chorých

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 12: r. Vojtašová, Rašková, Kondelová, Mrázová a od budúcej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová Upratuje sa v pondelok a v sobotu.

Dnes v nedeľu o 16:30 začínajú v našej farnosti stretnutia pre manželov s názvom „Radosť z lásky“. Prvé stretnutie má názov: „Kresťanské manželstvo - Ako si ho usporiadať.“ Pozývame vás vypočuť si niečo povzbudivé, navzájom sa ako manželia porozprávať.  Stretnutí bude 7 a budú bývať každý druhý týždeň. Manželia, kt. máte záujem o stretnutia zapíšte sa do zoznamu na stolíku za lavicami. Na stretnutie môže prísť aj len jeden z manželov (podľa situácie). Dobrovoľníci opatrovania detí zapíšte sa do zoznamu, prosím.

V týždni je Popolcová streda – začína sa pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst od 18. do 60. roku, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri všetkých sv. omšiach sa poznačíme popolom na znak pokánia (17:00 a 18:30).

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v piatok 17:30 a v nedeľu 15:00.

V piatok o 18:00 v kostole pokračuje stretnutie mladých sv. omšou a rozhovormi i večerou po nej. Téma: Ako istejšie uveriť?

Na budúcu nedeľu pri všetkých omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. (Vzhľadom na dnešný sviatok Lurdskej panny Márie – svetový deň chorých).

Kurz výchovy detí od 11 do 18 rokov začína na budúcu nedeľu o 16:30 v pastoračnom centre. Určené najmä pre rodičov birmovancov, ale nielen pre nich.

Stretnutie mužov sa uskutoční  3. marca 2018 (v sobotu) o 19:30.