Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa, 18.2.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 18. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Krížová cesta
Pomazanie chorých

Pondelok, 19. 2.

18:00

 

Utorok, 20. 2.

18:00

 

Streda, 21. 2.

7:00

 

Štvrtok, 22. 2.

18:00 + adorácia

 

Piatok, 23. 2.

18:00

Mládežnícka omša

Sobota, 24. 2.

14:00
18:30

Modlitby za uzdravenie a oslobodenie

Nedeľa, 25. 2.

8:00, 10:00, 18:30

 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová a od budúcej nedele skupinu č. 13:  Upratuje sa v pondelok a v sobotu.

Na kostol ste obetovali 673 €. Pán Boh odplať!

(Dnes po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva. Prosíme dobrovoľníkov pripraviť stretnutie, teraz po sv. omši.)

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Na budúcu nedeľu pozývame modliť sa krížovú cestu naše ženy a matky, 4. marca mužov a otcov.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok sa krížové cesty modlievajú rozdávatelia sv. prijímania.

V sobotu o 14:00 privítame v našom kostole Modlitby za uzdravenie a oslobodenie. V sobotu o 8:00 bude upratovanie kostola i pastoračného centra. Prosím pomôžte.

Na budúcu nedeľu pokračujú o 16:30 začínajú v našej farnosti stretnutia pre manželov s názvom „Radosť z lásky“. Druhé stretnutie má názov: 2. Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb). Stretnutí bude 7 a budú bývať každý druhý týždeň. Kto nebol na prvom, môže prísť na ďalšie... Na stretnutie môže prísť aj len jeden z manželov (podľa situácie). Dobrovoľníci na opatrovanie detí, zapíšte sa do zoznamu, prosím.

Stretnutie mužov sa uskutoční  3. marca 2018 (v sobotu) o 19:30. Hosťom bude don Anton Červeň.

Dnes je zbierka na charitu. Kto chce môže sa podeliť s chudobnými. Za Vaše milodary v mene Katolíckej charity Pán Boh odplať.

Milí priatelia, povzbudzujeme Vás, aby ste 2% z daní, ktoré ste v roku 2017 zaplatili štátu, poukázali eRku, ktoré organizuje množstvo aktivít v našej farnosti. Pri východoch si môžete vyzdvihnúť potrebné tlačivo. Ďakujeme.