Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa, 25.2.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 25. 2.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Krížová cesta

Pondelok, 26. 2.

18:00

 

Utorok 27. 2.

18:00

 

Streda, 28. 2.

7:00

 

Štvrtok, 1. 3.

18:00 + adorácia

 

Piatok, 2. 3.

18:00

prvý piatok v mesiaci

Sobota 3. 3.

18:30

 

Nedeľa, 4. 3.

8:00, 10:00, 18:30

 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: r. Rabatinová, Přikrylová, Belešová, Kullová a od budúcej nedele skupinu č. 15: Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová. Upratuje sa v pondelok a v sobotu. Na katolícku charitu ste obetovali 986,00 €. V mene katolíckej charity Pán Boh odplať!

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Modlia sa naše ženy a matky. Na budúcu nedeľu pozývame modliť sa krížovú cestu mužov a otcov.

Dnes v nedeľu pokračujú o 16:30 v našej farnosti stretnutia pre manželov s názvom „Radosť z lásky“. Druhé stretnutie má názov: 2. Naša každodenná láska (Rozdiely medzi mužom a ženou, Naplňovanie potrieb). Kto nebol na prvom, môže prísť na ďalšie... Na stretnutie môže prísť aj len jeden z manželov. Zapíšte sa prosím do zoznamu, aby sme mohli zabezpečiť potrebné miesto. Dobrovoľníci na opatrovanie detí, zapíšte sa do zoznamu, prosím.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 min. pred sv. omšou, v piatok od 16:00. Na spovedi v piatok sa zúčastnia po prvý krát i niektorí naši tretiaci. Modlime sa za nich.

V piatok sa krížové cesty modlievajú rozdávatelia sv. prijímania.

V piatok pokračuje príprava na birmovku stretnutím o 18:45 v kostole.

Vzadu na stolíku si môžete vziať kartičku s menom birmovanca a modliť sa za neho do birmovky, ktorá bude v nedeľu 20. mája, na základe zmeny urobenej biskupom.

Muži budú mať svoje stretnutie s donom Antonom Červeňom v sobotu o 19:30 v pastoračnom centre.

Denne o 21:00 hod. sa modlíme za celú farnosť modlitbu Otčenáš. Zoberte si zelenú pripomienkovú kartičku a zapojte sa s nami do modlitby.

Po prázdninách pokračujú: stretnutie matiek s deťmi v utorok o 9:30, Átrium Dobrého pastiera v utorok o 16:00, eRko stretko vo štvrtok o 16:30 i spevokol   v nedeľu o 19:30. (Dnes ďakujeme za obohatenie liturgie)