Novinky - oznamy

3. pôstna nedeľa, 4.3.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta
Pondelok, 5. 3. 18:00  
Utorok 6. 3. 18:00  
Streda, 7. 3. 7:00  
Štvrtok, 8. 3. 18:00 + adorácia  
Piatok, 9. 3. 18:00 17:20 Krížová cesta
Sobota 10. 3. 18:30  
Nedeľa, 11. 3. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 15: r. Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová. a od budúcej nedele skupinu č. 16:  Hradská, Jurčová, Gazdíková. Upratuje sa  v pondelok a v sobotu.

Skupina, ktorá by potrebovala posily pri upratovaní, prihláste sa v sakristii, pridáme Vám ďalšieho človeka.

Dnes o 15:00 vás pozývame na krížovú cestu. Modlia sa naši muži a otcovia. Na budúcu nedeľu pozývame modliť sa krížovú cestu členov ružencového bratstva.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok sa krížové cesty modlievajú rozdávatelia sv. prijímania.

V piatok pokračuje príprava na birmovku stretnutím o 18:45 v kostole.

Denne o 21:00 hod. sa modlíme za celú farnosť modlitbu Otčenáš.

Deti nezabudnite na poslednú nálepku z nedeľnej omše. Na budúcu nedeľu si prineste svoj list na kontrolu a zapíšte sa do zoznamu výletníkov.

Vyhlásenie predstaviteľov cirkvi k tzv. Istambulskému dohovoru si môžete vziať na stolíku za lavicami.

Na budúcu nedeľu v PC pokračujú o 16:30 stretnutia pre manželov s názvom „Radosť z lásky“. Téma: 3. Rásť v manželskej láske (Komunikácia v manželstve). Zapisujte sa do zoznamu manželské páry aj dobrovoľníci na opatrovanie detí, prosím.

Naša diecéza pripravila v rámci duchovnej prípravy na Svetové stretnutie rodín 2018 súťaž pre rodiny našej diecézy so zaujímavými cenami. Viac informácií sa dozviete na diecéznej stránke alebo v časopise Naša Žilinská diecéza, ktorý nájdete pri východe z kostola.

Povzbudzujeme jednotlivcov i celé rodiny, aby sa zapojili do modlitieb „24 hodín pre Pána”, ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Modlitby sa budú konať z piatka na sobotu 9. až 10. marca 2018 od 15:00 do 15:00 v Kostole Dobrého pastiera na Solinkách. V piatok do polnoci a v sobotu ráno od šiestej tam bude zabezpečená aj spovedná služba.