Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa, 18.3.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 18. 3. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Krížová cesta + Korunka
Pondelok, 19. 3. 18:00  
Utorok, 20. 3. 18:00  
Streda, 21. 3. 7:00  
Štvrtok, 22. 3. 18:00 18:40 – adorácia, spovedanie Závodí
Piatok, 23. 3. 18:00 Spovedanie v katedrále
Sobota, 24. 3. 18:30 Spovedanie v Bytčici, Zástraní, Budatíne
Nedeľa, 25. 3. 8:00, 10:00, 18:30 Spovedanie na Solinkách

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 17: r. Dolinayová, Masarcová, Mintálová a od budúcej nedele skupinu č. 18: Mažgutová, Jurovcová, Masná. Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Na kostol ste obetovali: 732,00 €. Pán Boh odplať!

Ďakujeme, že ste sa podelili so svojimi knihami pre farskú knižnicu.

Srdečne pozývame všetkých najmä mládež na krížovú cestu o 15:00.

Nahláste nám v sakristii, prosím, chorých, ktorí chcú prijať sviatoť zmierenia a eucharistie pred Veľkou nocou.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Budúcu nedeľu v PC pokračujú o 16:30 stretnutia pre manželov s názvom:  Vášnivá láska (Vyjadrovanie pocitov v manželstve + Manželská sexualita) Zapište sa do zoznamu, manželské páry aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.

Svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našom kostole v pondelok 26. 3. – 10:00 – 11:30 a 16:00 – 18:30.

Pri východe z kostola si môžete zobrať Informačný list žilinských farností

Príprava na birmovku: V piatok nebude krížová cesta pred omšou.  Po sv. omši bude krátka kajúca pobožnosť a následne krížová cesta birmovancov. Pozývame rodičov birmovancov zúčastniť sa na tejto modlitbe.

Dnes je na Slovensku zbierka na pomoc prenasledovany´m krestˇanom a vojnovy´m utecˇencom. Svoj dar môžete vložiť do pokladničiek. Pán Boh odplať