Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa, 1.4.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1. 4. 8:00, 10:00, 18:30  
Pondelok, 2. 4. 8:00, 10:00 Večerná nebude
Utorok, 3. 4. 18:00  
Streda, 4. 4. 7:00  
Štvrtok, 5. 4. 18:00
Piatok, 6. 4. 18:00  
Sobota, 7. 4. 18:30  
Nedeľa, 8. 4. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: r.  Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková a od budúcej nedele skupinu č. 1:  Upratujeme v utorok a v sobotu.

Dnes i zajtra v našich kostoloch prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok o 18:45 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Na budúcu nedeľu na sv. omši o 10:00 privítame spevokol z Novej Bane. Kazateľom bude Jozef Šelinga.

Na budúcu nedeľu pokračujú o 16:30 v pastoračnom centre stretnutia pre manželov s názvom:  5. Prijať nový život a dobre vychovávať (Úloha muža, úloha ženy, Výchova) Zapište sa do zoznamu, manželské páry aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.

Detský letný tábor bude 12. 8. - 17. 8. v Kubrici. Prihlášky si môžete vziať o dva týždne v kostole.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a …)

Osobný vinš posielajú bývalí správcovia farnosti: Martin, Pavol a Slavomír