Novinky - oznamy

4. veľkonočná nedeľa, 22.4.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 22. 4.

8:00, 10:00, 18:30

15:00  Korunka + ruženec

Pondelok, 23. 4.

18:00

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Utorok, 24. 4.

18:00

Sv. Juraja, mučeníka

Streda, 25. 4.

7:00

Sv. Marka, evanjelistu

Štvrtok, 26. 4.

18:00

 Adorácia do 20:30

Piatok, 27. 4.

18:00

 

Sobota, 28. 4.

14:00
18:30

Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie

Nedeľa, 29. 4.

8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 3: r. Šarišská, Cibová, Cibová, Adámková a od budúcej nedele skupinu č. 4:  Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Dnes je zbierka pre potreby kňazského seminára. Za Vaše milodry úprimné Pán Boh odplať!

Dnes v nedeľu pokračujú o 16:30 v pastoračnom centre stretnutia pre manželov s názvom: 6. Posilňovať výchovu detí (Odovzdávanie viery). Zapíšte sa do zoznamu, manželské páry aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.

V pondelok a v utorok pokračuje príprava tretiakov na prijímanie eucharistie. Stretnutia začínajú o 18:40 v pastoračnom centre. Rodičia, vyberte si jeden z termínov.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok pokračuje už bezprostredná príprava na bimovku stretnutím o 18:45  v kostole.

V sobotu o 14:00 privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie.

Prihlásiť sa na Hájický prímeský denný tábor sa môžete na budúcu nedeľu  v priestore v priestoroch pred farskou kaceláriou.

Prihlasovanie na pobytový tábor od dnes pri každej nedeľnej sv. omši v priestoroch pred farskou kaceláriou.

Dnes vás pozývame na agapé – stretnutie farského spoločenstva po sv. omši o 10:00 do pastoračného centra.