Novinky - oznamy

5. veľkonočná nedeľa, 29.4.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 29. 4. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 30. 4. 18:00  
Utorok, 1. 5. 18:00 Sv. Jozefa, robotníka
Streda, 2. 5. 7:00 Sv. Atanáza
Štvrtok, 3. 5. 18:00 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Piatok, 4. 5. 18:00 Sv. Floriána, prvý piatok
Sobota, 5. 5. 16:00
18:30
Sobášna
Nedeľa, 6. 5. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková a od budúcej nedele skupinu č. 5. Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Na seminár ste obetovali: 489,20€. Za vaše milodary Pán Boh odplať!

V stredu o 18:00 v kostole bude stretnutie rodičov a detí, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia, pri ktorej sa modlíme na vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme 30 min. pred každou sv. omšou, v piatok už od 16:00. Kto chodievate v piatok na spoveď, prosím, príďte už vo štvrtok (v piatok tu bude len jeden kňaz). Ďakujeme.  Spovedanie chorých v stredu od 8:00.

V piatok pokračuje bezprostredná príprava na bimovku o 18:00! Na sv. omšu a stretnutie pozývame aj rodičov a birmovných rodičov.

Na budúcu v nedeľu pokračujú o 16:30 stretnutia pre manželov. Téma: 7. Objasniť krízy, úzkosti a ťažkosti (Krízy a odpustenie v manželstve).

Prihlásiť sa na pobytový tábor môžete na chodbe pred farskou kaceláriou.

Hájický prímeský denný tábor je už obsadený.

Ohlášky: Sviatosť manželstva v sobotu o 16:00 chcú prijať snúbenci bývajúci na Petzvalovej: Miloš Ovšonka pochádzajúci z Varína, syn +Františka a + Anny r. Kysučanovej a Kristína Očková pochádzajúca z Fačkova, dcéra Vladimíra a Adriany r. Füzekovej