Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa, 6.5.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
+ výmena kartičiek (prosím, príďte)
Pondelok, 7. 5. 15:00 pohrebná
18:00
+ Jana Sýkorová
Utorok, 8. 5. 18:00  
Streda, 9. 5. 7:00  
Štvrtok, 10. 5. 17:00
18:30
Nanebovstupenie Pána,
prikázaný sviatok
Piatok, 11. 5. 18:00  
Sobota, 12. 5. 18:30  
Nedeľa, 13. 5. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková, Horáčková a od budúcej nedele skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Dnes nedeľu pokračujú o 16:30 stretnutia pre manželov. Téma: 7. Objasniť krízy, úzkosti a ťažkosti (Krízy a odpustenie v manželstve). Prosím, zapíšte sa do zoznamu, aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.

V pondelok bude pohreb. Sv. omšou o 15:00 sa rozlúčime sa s pani Janou Sýkorovou (53 r.). Následne pokračuje pohreb na novom cintoríne.

V stredu o 18:00 bude stretnutie prípravy na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok bude adorácia po omši o 18:30. Tichá adorácia trvá do 20:30.

V piatok pokračuje bezprostredná príprava na bimovku o 18:00! Na sv. omšu a stretnutie pozývame aj rodičov a birmovných rodičov.

Prihlásiť sa na pobytový tábor môžete na chodbe pred farskou kaceláriou. Hájický prímeský denný tábor je už obsadený.

19. mája (v sobotu) pôjdeme na púť na horu Butkov. Zapisujte sa, prosím, do zoznamu. Čas odjazdu a cenu oznámime nabudúce.

Deti, zoberte si poslednú nálepku, na budúcu nedeľu dostanete odmenu.

V utorok 8. mája, v deň voľna, vás pozývame na turistický výlet okolo Súľovských skál. Súčasťou výletu bude sv. omša na kopci Roháč. Zhromaždenie vo farskom dvore o 8:00. Zapisujte sa do zoznamu.