Novinky - oznamy

7. veľkonočná nedeľa, 13.5.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 14. 5. 18:00 Sv. Matej, apoštola
Utorok, 15. 5. 18:00  
Streda, 16. 5. 7:00 Sv. Jána Nepomuckého, kňaza
Štvrtok, 17. 5. 18:30 Adorácia + spovedanie
Piatok, 18. 5. 18:00 Generálka birmovky
Sobota, 19. 5. 18:30  
Nedeľa, 20. 5. 8:00, 10:00, 18:30  Birmovka 10:00

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r. r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková a od budúcej nedele skupinu č. 7: Upratujeme v pondelok a v sobotu.

V stredu o 18:00 bude stretnutie prípravy na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok bude adorácia po omši o 18:30. Tichá adorácia trvá do 20:30.

Dnes pri všetkých omšiach je pravidelná zbierka pre potreby kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Deti, zbierajúce nálepky, zapíšte sa do zoznamu výletníkov a zoberte si sladku odmenu.

V utorok o 19:30 stretnutie birmovancov, ktorí majú liturgickú službu pri birmovke.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20. Spovedáme dievčatá birmovankine a ich rodiny od 17:30 do 20:30.

V piatok od 15:00 bude upratovanie kostola, okolia kostola i pastoračného centra pred birmovkou.

V piatok je generálka birmovky. Začíname sv. omšou o 18:00. Po sv. omši asi o 19:00 bude spovedanie chlapcov birmovancov. Rodiny birmovancov sa môžu spovedať už od 17:00.

V nedeľu  o 10:00 bude v našej farnosti birmovka. Birmovať bude biskup Tomáš Galis. Lavice budú obsadené pre birmovancov a birmovných rodičov. (Kvôli nedostatku miesta, prosím, vyberte si inú sv. omšu ako 10:00)

Púť na Butkov. Odjazd 11:30, cena 5€. Zapisujte sa, prosím.