Novinky - oznamy

Zoslanie Ducha Svätého, 20.5.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 20. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 21. 5. 18:00 Panny Márie Matky Cirkvi
Utorok, 22. 5. 18:00  
Streda, 23. 5. 7:00  
Štvrtok, 24. 5. 18:00 Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
Piatok, 25. 5. 18:00  
Sobota, 26. 5. 14:00
18:30
Modlitby za uzdravenie a oslobodenie
Sv. Filipa Neriho
Nedeľa, 27. 5. 8:00, 10:00, 18:30  Najsvätejšej Trojice

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 7: r. Kačerová, Konušiková, Svrčková, Zelníková a od budúcej nedele skupinu č. 8: Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Na kostol ste obetovali 584 €. Pán Boh odplať!

V utorok – 16:00 - Átrium Dobrého Pastiera – Rodičia a deti do 6 rokov.

V stredu o 18:00 bude stretnutie prípravy na prvé sväté prijímanie.

Vo štvrtok bude adorácia po omši o 18:30. Tichá adorácia trvá do 20:30.

Dnes o 10:00 bude v našej farnosti birmovka. Birmovať bude biskup Tomáš Galis. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou službou k birmovke.

Naše tábory pre deti, denný i pobytový, sú plne obsadené.

Akcie vo výveske.

Tip: Pozývame vás, najmä mladých, na prednášku saleziána Ladislava Heryána na tému: Je Boh? A aký? Pondelok 21. 5. 2018, o 19:45 na Paľovej búde