Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice, 27.5.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27. 5. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 28. 5. 18:00 12:00 pohreb
Utorok, 29. 5. 18:00  
Streda, 30. 5. 7:00 18:00 príprava na PSP
Štvrtok, 31. 5. 18:00 + procesia Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 1. 6. 18:00 Sv. Justína, mučeníka
Sobota, 2. 6. 18:30  
Nedeľa, 3. 6. 8:00, 10:00, 18:30  10:00 Prvé sväté prijímanie

  Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 8: r. Martoňová, Naštická, Troskovičová, Papajová a od budúcej nedele skupinu č. 9: Upratujeme v pondelok a v sobotu.

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k birmovke.

  V pondelok bude pohreb. O 12:00 na novom cintoríne sa rozlúčime s pani Máriou Vašaničovou (71 r.).

  Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omša bude len jedna o 18:00 a po nej naša spoločná procesia ku kaplke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu okolo eucharistického Krista. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

  Ohlášky: Pupíš - Staňová

  Informácie k PSP - 3. júna. V piatok bude spoveď prvoprijímajúcich detí od 17:00, o 18:00 generálka PSP. Rodiny detí sa môžu vyspovedať počas týždňa a v piatok od 16:00. Všetky bloky lavíc budú rezervované pre rodičov a krstných rodičov. Veriaci, ktorí navštevujú sv. omšu o 10:00, prosím, usaďte sa na choruse alebo príďte na inú sv. omšu.

  8. júna, v piatok o 18:45 privítame v našej farnosti p. Miroslava Sanigu Jeho rozprávanie spojené s premietaním fotografií má názov: Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode.

  V rámci budovania a upevňovania farského spoločenstva v sobotu 16. júna 2018 organizujeme farskú celodennú púť do Klínu, Zakopaného a Wadovíc.  Zapisujte sa do zoznamu.

  V nedeľu 17. júna 2018 pozývame všetkých výletníkov, teda deti, ktoré zbierajú nálepky, na výlet na Skalku a do aquaparku v Uherskom Brode (rodičia – pas).

  Dnes pokračuje o 16:30 stretnutie pre manželov. Téma: 8. Rodinný život  v širšom zmysle (Život troch generácií). Prosíme, zapíšte sa do zoznamu, aj dobrovoľníci na opatrovanie detí.