Novinky - oznamy

9. nedeľa cez rok, 3.6.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 3. 6. 8:00, 10:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 4. 6. 18:00  
Utorok, 5. 6. 18:00 Sv. Bonifáca, mučeníka
Streda, 6. 6. 7:00 Sv. Norberta, biskupa
Štvrtok, 7. 6. 18:00 Adorácia do 20:30 + spovedanie
Piatok, 8. 6. 18:00 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sobota, 9. 6. 15:00
18:30
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Sobáš s omšou
Nedeľa, 10. 6. 8:00, 10:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 9: r.  Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková a od budúcej nedele skupinu č. 10: Upratujeme v pondelok a v sobotu.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravovali oltáriky na Slávnosť Kristovho Tela Krvi.

Dnes zbierka pre potreby katolíckych masmédii. Svoj dar môžete vložiť do pokradničky v zadnej časti kostola. Kto chce. Môže si zobrať šek a podporiť masmédiá prevodom cez šek. Pán Boh odplať!

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 9. júna. o 15:00 hod.: Tomáš Suran z Mateja Bela, syn Ivana a Miroslavy r. Gregorovej a Katarína Mirtová, z Dadanovej, dcéra Ladislav a Evy r. Bičanovej.

Ohlášky Ján Michalíček a Katarína r. Sedláková.

Ohlášky Marek Cipel a Soňa Ondáková.

8. júna, v piatok o 18:45 (po sv. pmši) privítame v našej farnosti p. Miroslava Sanigu. Jeho rozprávanie spojené s premietaním fotografií má názov: Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode.

V rámci budovania a upevňovania farského spoločenstva v sobotu 16. júna 2018 organizujeme farskú celodennú púť do Klínu, Wadovíc a Kalwarie Zb.  Zapisujte sa do zoznamu. Cena cca 12€.

V nedeľu 17. júna 2018 pozývame všetkých výletníkov, teda deti, ktoré zbierajú nálepky, na výlet na Skalku a do aquaparku v Uherskom Brode (rodičia – pas).

Zoberte si, prosím, kartičku s menami snúbencov a modlite sa za nich 1 mesiac.

Dnes po prvý krát príjme Sviatosť oltárnu 68 detí. Zahrňte ich, prosím, do svojich modlitieb.