Novinky - oznamy

13. nedeľa cez rok, 1.7.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1. 7. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 2. 7. 18:00  
Utorok, 3. 7. 18:00  
Streda, 4. 7. 7:00 Spovedanie chorých
Štvrtok, 5. 7.
Omše ako v nedeľu!!!
8:00
10:00
18:30
Sv. Cyrila a Metoda, slovenských vierozvestov
+ adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 6. 7. 18:00 Prvý piatok v mesiaci
Sobota, 7. 7. 14:00
18:30
sobáš
Nedeľa, 8. 7. 8:00, 10:00, 18:30 14. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Bielečková, Zikešová, Kulihová a od budúcej nedele skupinu č. 14: Upratujeme v pondelok a v piatok.

Dnes Vás pozývame na farský športový deň na Paľovú budu. Disciplíny, atrakcie, občerstvenie... Začíname o 13:00. Na Paľovú budu sa môžete prepraviť svojimi dopr. prostriedkami alebo MHD č. 67 o 11:50 zo Stodolovej, č. 6 o 12:20 resp. 12:40 k plavárni, odtiaľ peši 1400 m k UpéCé (lístky na občerstvenie v sakristii).

Vo štvrtok slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich slovenských vierozvestov. Sv. omše ako v nedeľu.  Po večernej sv. omši adorácia, spovedanie do 20:30.

V piatok je prvý piatok v mesiaci, pozývame Vás na sv. prijímanie. Kto potrebuje spoveď, môže sa vyspovedať denne, 30 min. pred každou sv. omšou. Okrem toho vo štvrtok počas sviatku od 7:30 do 11:00,  od 17:30 do 20:30 a v piatok od 16:00 do 19:00.

Oznamy o akciách v okolí nájdete vo výveske.

Večerná sv. omša v nedeľu sa neruší!!!

V sobotu Vás pozývame na Fatimskú slávnosť do Rajeckej Lesnej. Autobus odchádza o 15:45 zo Slnečného námestia. Po skončení sv. omše vás privezieme domov:)

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.