Novinky - oznamy

17. nedeľa cez rok, 29.7.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 29. 7.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 30. 7.

18:00

 

Utorok, 31. 7.

18:00

Sv. Ignáca z loyoly

Streda, 1. 8.

sv. omša nebude

 

Štvrtok, 2. 8.

18:00

+ adorácia a spovedanie do 20:30

Piatok, 3. 8.

18:00

 

Sobota, 4. 8.

15:00 sobáš
16:30 sobáš
18:30

Martin Kamenec – Lenka Hrubá
Michal Ďurica – Kristána Bugáňová

Nedeľa, 5. 8.

8:00, 10:00, 18:30

18. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 17: r. Dolinayová, Masarcová, Mintálová a od budúcej nedele skupinu č. 18: Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 bude adorácia s modlitbou príhovoru.

V piatok je prvý piatok v mesiaci, pozývame Vás na sv. prijímanie. Kto potrebuje spoveď, môže sa vyspovedať 30 min. pred každou sv. omšou. Okrem toho vo štvrtok od 17:00 do 20:30  a v piatok od 17:00 do 19:00.

Spovedanie chorých v piatok od 8:30 (nie v stredu) 

Oznamy o akciách v okolí nájdete vo výveske. Púť na Spiš a do Koclířova vyhlásiť.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.