Novinky - oznamy

20. nedeľa cez rok, 19.8.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 19. 8. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 20. 8. 18:00 Sv. Bernarda
Utorok, 21. 8. 18:00 Sv. Pia X.
Streda, 22. 8. 7:00 Panny Márie Kráľovnej
Štvrtok, 23. 8. 18:00 + adorácia a spovedanie
Piatok, 24. 8. 18:00 Sv. Bartolomeja, apoštola
Sobota, 25. 8. 14:00
15:00
18:30
Modlitby za oslobodenie a uzdravenie
Sobáš
Nedeľa, 26. 8. 8:00, 10:00, 18:30  21. nedeľa cez rok

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: r.  Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková a od budúcej nedele skupinu č. 21: Upratujeme v pondelok a v piatok.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 bude adorácia s modlitbou príhovoru.

Na blahorečenie v sobotu 1. septembra 2018 do Košíc pocestujeme špeciálnym vlakom zo Žiliny o 2:47 v sobotu v noci a príjazd 20:55. Cena lístku 20 €. Kto prehodnotil svoje rozhodnutie, môže sa odhlasiť.

Splav Malého Dunaja - 29. 8. 2018 (streda – štátny sviatok). Prihlasujte sa, či odhlasujte sa  na čí´sle 0905 744 199. Odjazd v stredu o 6:00, príjazd okolo 21:00.

Pravidelná´ zbierka na kostol: 822,43 €. Za milodary Pá´n Boh odplatˇ.

Ďakujeme animátorov za program a vzornú starostlivosť o deti počas tábora. Po sv. omši o 10:00 bude potáborové stretnutie animátorov, detí i rodičov. 

Sviatosť manželstva v sobotu 25. 8. 2018 o 15:00 hod. v Závodí chcú prijať Dušan Kadúch z Tepličky nad Váhom, syn Dušana a Oľgy a Dana Cibulková z Petzvalovej, dcéra Jozefa a Eleny.

V sobotu sa uskutočnia vo farnosti modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Upratovanie priestorov bude v sobotu o 8:00. Prosíme o pomoc.

Agapé, stretnutie nášho spoločenstva bude budúcu nedeľu po omši o 10:00.