Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok, 2.9.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 2. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 3. 9. 18:00 Sv. Gregora Veľkého, pápeža
Utorok, 4. 9. 18:00  
Streda, 5. 9. 7:00 Sv. Matky Terezy z Kalkaty
Štvrtok, 6. 9. 18:00 + adorácia a spovedanie
Piatok, 7. 9. 18:00 Sv. troch košických mučeníkov
Sobota, 8. 9. 16:30
18:30
sobáš
Nedeľa, 9. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 2: r. Labátová, Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová a od budúcej nedele skupinu č. 3. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Od včera má Slovensko novú blahoslavenú mučeníčku. Je ňou Anna Kolesárová z Vysokej nad Uhom. Liturgická spomienka bude 20. novembra.

Dnes je púť mužov vo Višňovom. Program vo výveske.

V utorok o 18:00 bude sv. omša obetovaná za učiteľov a vychovávateľov.

Vo štvrtok po sv. omši do 19:20 bude adorácia s modlitbou príhovoru.

Sviatosť manželstva v sobotu 8. 9. 2018 o 16:30 vo farskom kostole chcú prijať sviatosť manželstva Ladislav Jamečný zo Žiliny syn Ladislava a Marty a Veronika Belešová zo Žiliny, dcéra Miroslava a Mariany.

Na budúcu nedeľu budú krsty. Predkrstové stretnutie rodičov a krstných rodičov bude v sobotu o 17:30.

Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na kostol. 

Stretká eRka pre deti budú bývať každý štvrtok o 16:30. Začiatok ohlásime.

My veriaci žijeme v spoločenstve s ľuďmi. Sme pozvaní odovzdávať vieru povzbudením, príkladom i modlitbou. Vyprosujme Ducha Svätého hneď na začiatku tohoto školského roku, aby mladí ľudia dali odpoveď na Božie volanie. V tom bude prejav našej milosrdnej lásky