Novinky - oznamy

24. nedeľa cez rok, 16.9.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 16. 9. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 17. 9. 18:00  
Utorok, 18. 9. 18:00  
Streda, 19. 9. 7:00  
Štvrtok, 20. 9. 18:00 + adorácia a spovedanie
Piatok, 21. 9. 18:00 Sv. Matúša, apoštola
a evanjelistu
Sobota, 22. 9. 14:00 sobáš, 18:30  
Nedeľa, 23. 9. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r. Michalíková,  Melová, Kubánková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Ďakujme za milodary na kostol vo výške 927, 38 €. Pán Boh odplať.

Vo štvrtok bude po sv. omši do 19:30 adorácia s modlitbou príhovoru, po nej spovedanie min. do 20:30.

Sviatosť manželstva v sobotu 22. 9. 2018 o 14:00 v Závodí v kostole Sv. Štefana kráľa chcú prijať: Marián Mitalčák zo Žiliny, syn Jána a Anny a Ľubica Kravjarová z Dolného Kubína, dcéra Stanislava a Dáši.

Deti, po sv. omši si vezmite samolepku s obrázkom z dnešného evanjelia.

V sobotu o 9:00 v telocvični Základnej školy Kráľovnej pokoja Na Závaží 2, začína séria prednášok Slavomíra Trnku, špirituála kňazského seminára v Nitre o základných pravdách našej viery. Sme srdečne pozvaní.

Stretnutia spoločenstiev:
Utorok o 9:30 v Pastoračnom centre - stretnutie pre matky s deťmi do 3 r.
Modlitby matiek, prvá skupina v stredu od 19:30 v kostole, druhá skupina vo štvrtok od 20:45 v kostole.
Modlitby otcov v stredu od 20:30 v kostole.
eRko stretko vo štvrtok o 16:30 vo fare. Súbežne stretnutie rodičov deti, ktoré sú na stretku.

Sv. omša pre mládež bude v piatok o 18:00 + spoločenstvo – po omši.

Na budúcu nedeľu o 16:30 stretnutie manželských párov vo fare. Na základe tohto stretnutia by sme vytvorili, ak Pán Boh dá a vy budete chcieť, viaceré rodinné spoločenstvá.

Dnes je v kostoloch na Slovenku zbierka na kňazské semináre. Pán Boh odplať! V seminári máme dvoch bohoslovcov: Jakuba v 5. a Matúša v 2. ročníku.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili svojou službou túto slávosť i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom starajú o náš chrám. Nech vás Pán Boh požehnáva. Pozývame vás po omši na agapé pred kostolom.