Novinky - oznamy

26. nedeľa cez rok, 30.9.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30. 9.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 1. 10.

18:00

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux)

Utorok, 2. 10.

18:00

Sv. anjelov strážcov

Streda, 3. 10.

7:00

 

Štvrtok, 4. 10.

18:00

Sv. Františka Assiského

Piatok, 5. 10.

18:00 v kaplnke

Sv. Faustíny Kowalskej

Sobota, 6. 10.

18:30

 

Nedeľa, 7. 10.

8:00, 10:00, 18:30

 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilharová, Šošková. Upratujeme v pond. a v piat.

Dnes je turnaj v stolnom tenise pre žiakov a študentov o 16:00 v pastor. centre. 

Dnes v nedeľu o 16:30 stretnutie manželských párov vo fare. Pozývame vás vytvoriť nové rodinné spoločenstvá.

Sv. omša pre mládež bude v piatok v kaplnke o 18:00 + spoločenstvo po omši. 

Týždeň kresťanskej kultúry – vezmite si leták pri východe.

Príprava na prímanie eucharistie (tzv. prvé sväté prijímanie): stretnutie rodičov a detí v pondelok 8. 9. alebo v utorok 9. 9. o 18:30 v pastoračnom centre. 

Začiatok prípravy na birmovku v piatok 19. 10. 2018 v pastoračnom centre o 18:45 (po večernej sv. omši)

Na budúcu nedeľu 7. októbra o 16:00 vás pozývame na stretnutie s teologičkou a psychologičkou Kateřinou Lachmanovou. Téma duchovnej obnovy: Typické prekážky zmierenia. Bude možnosť zakúpiť si knihy s preberanou tématikou.

Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina – Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú všetkých dospelých a mládež počúvať dobrú zvesť, ktorá má moc zmeniť váš život. Katechézy sa ohlasujú od 1. októbra 2018 každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi hneď pri kostole vždy o 18:45 hod