Novinky - oznamy

27. nedeľa cez rok, 7.10.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 7. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 8. 10. 18:00  
Utorok, 9. 10. 18:00 18:30 Rodičia a deti na prijímanie
Streda, 10. 10. 7:00 18:00! Rodičia a deti na prijímanie
Štvrtok, 11. 10. 18:00 Adorácia a spovedanie do 20:30
Piatok, 12. 10. 18:00 Omša pre mládež a s mládežou
Sobota, 13. 10. 15:00
18:30
Náhradné rodiny
Nedeľa, 14. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 7: r. Káčerová, Svrčková, Zelníková. Upratujeme v pond. a v piat.

Sv. omša pre mládež bude v piatok o 18:00 + spoločenstvo po omši.

Rozširujeme čas návštevných hodín od 16:30. Teda od pondelka do soboty (v stredu ráno o 7:30) si môžete vybaviť administr. záležitosti od 16:30 do 17:30.

Príprava na prijímanie eucharistie (tzv. prvé sväté prijímanie): stretnutie rodičov a detí v utorok 9. 10. o 18:30 alebo v stredu 10. 10. o 18:00 v pastoračnom centre. Vyberte si deň, ktorý vám viac vyhovuje. List o tom nájdete na stolíku vzadu.

Začiatok prípravy na birmovku v piatok 19. 10. 2018 v pastoračnom centre o 18:45 (po večernej sv. omši).

Informácie o aktivitách v dekanáte nájdete vo výveske (prečítať zoznam). 

Na budúcu sobotu sa uskutoční v našom kostole  stretnutie náhradných rodin (prečítať z plagátu).

Dnes v nedeľu 7. októbra o 16:00 vás pozývame na stretnutie s teologičkou a psychologičkou Kateřinou Lachmanovou. Téma duchovnej obnovy: Prekážky zmierenia. Bude možnosť zakúpiť si knihy.

Farnosť Božieho milosrdenstva Žilina – Hájik a katechisti Neokatechumenátnej cesty pozývajú všetkých dospelých a mládež počúvať dobrú zvesť, ktorá má moc zmeniť váš život. Katechézy sa ohlasujú každý pondelok a stredu počas 7 týždňov v miestnosti pre rodičov s deťmi hneď pri kostole vždy o 18:45 hod.