Novinky - oznamy

29. nedeľa cez rok, 21.10.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 21. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 22. 10. 18:00 Sv. Jána Pavla II.
Utorok, 23. 10. 18:00  
Streda, 24. 10. 7:00  
Štvrtok, 25. 10. 18:00 + adorácia  
Piatok, 26. 10. 18:00 Sv. omša pre mládež
a s mládežou
Sobota, 27. 10. 12:30
18:30
Modlitby za uzdravenie
a oslobodenie
Nedeľa, 28. 10. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu   č. 8: Bugáňová, Chudá, Kopčová, Huljaková. Upratujeme v pond. a v piat.

Minulú nedeľu ste sumou 974,20€ prispeli na podporu našich spevokolov (vybavenie a úprava priestorov). Pán Boh odplať!

Dnes po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé, stretnutie farského spoločenstva. Teraz po sv. omši prosíme o pomoc pri príprave priestorov.

V stredu o 16:00 je pre rodičov a deti vo veku 3-6 a 6-9 otvorené átrium Dobrého pastiera – výchova detí vo viere zážitkovým spôsobom.

Vo štvrtok bude po omši adorácia a spovedanie až do 20:30.

Na birmovku sa môžete prihlásiť ešte v piatok 9. novembra po sv. omši.

Modlitby za uzdravenie a oslobdenie začínajú v sobotu po novom o 12:30.

Pozývame Vás na katechézy Neokatechumenátnej cesty každý pondelok a stredu počas v miestnosti pre rodičov s deťmi vždy o 18:45 hod. Začína téma o kerygme – o jadre našej viery.  Môžete sa pripojiť.

Dnes je celoslovenská zbierka na misie. Slovenské Pápežské misijné diela ju venujú misionárskej činnosti v Etiópii. Etiópsky biskup Abune Tesfaselassie nás navštívil  v decembri minulého roku. Pán Boh odplať!

Včera bol pohreb nášho bývalého farníka pána Mariána Troskoviča, ktorý zomrel vo veku 56 rokov. Prosíme, pomodlite sa za neho i jeho rodinu.

Pozývame deti a rodičov na modlitbu ruženca v piatok o 17:30. Zapájame sa do akcie Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Na stolíku za lavicami si vezmite letáčik i ruženec. Budeme sa modliť za oslobodenie Asie Bibiovej, pakistanskej kresťanky odsúdenej na smrť za údajné rúhanie pro-rokovi Mohamedovi.  Ona zastupuje kresťanov čeliacich smrti za svoju vieru.

O rodinných spoločenstvách povieme nabudúce, dnes ideme na pohreb matky kňaza.