Novinky - oznamy

30. nedeľa cez rok, 28.10.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 29. 10. 18:00  
Utorok, 30. 10. 18:00  
Streda, 31. 10. 18:00 Zo Všetkých svätých
Štvrtok, 1. 11. 8:00, 10:00
18:30 + adorácia
Všetkých svätých
Piatok, 2. 11. 17:00
18:30
Dušičky
Sobota, 3. 11. 18:30  
Nedeľa, 4. 11. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu   č. 10:  Grečnárová, Kucharovicová, Šimálová, Marcová ml. Upratujeme v pond. a v piat.

Slovenské Pápežské misijné diela ju venujú našu zbierku 628,16 € misionárskej činnosti v Etiópii. Pán Boh odplať!

Katechézy Neokatechumenátnej cesty budú v pondelok o 18:45 hod. V stredu nebudú (omša zo sviatku Vš. svätých).

V stredu nebude ranná sv. omša, ale večerná o 18:00 z prikázaného sviatku Všetkých svätých. Spovedá sa už od 16:00.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Bohoslužby budú ako v nedeľu: 8:00, 10:00 a 18:30. Spovedá sa 7:30 - 11:00, 18:00 – 20:30.

Vo štvrok po večernej sv. omši bude adorácia s príhovornou modlitbou a spovedanie do 20:30.

V piatok je Spomienka na všetkých verných zosnulých – „Dušičky“. Sv. omše o 17:00 a 18:30. Spovedanie od 17:00 do 19:00.

Spovedanie chorých bude v piatok o 8:30.

Pobožnosť na cintoríne bude dvakrát. Vo štvrtkok o 15:00 na novom cintoríne a v piatok o 15:00 na starom závodskom cintoríne.

Po sv. omšiach prosíme rodičov detí združených v eRku, aby podpísali členskú listinu v priestoroch východu z kostola.

Počas sv. omší na Dušičky bude doprevádzať spevácke duo sakrálnej hudby.

Dňa 17. novembra 2017 sa bude konať Katarínska farská zábava v Dome Sv. Faustíny. Informácie o sviatkoch nájdete aj na letáčiku pri východe z kostola.