Novinky - oznamy

31. nedeľa cez rok, 4.11.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 5. 10. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 6. 10. 18:00  
Streda, 7. 10. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 8. 11. 9:30
18:00 + adorácia
Kňazská rekolekcia
Piatok, 9. 11. 18:00 Omša za mládež
a s mládežou
Sobota, 10. 11. 18:30 Večer milosrdenstva
Nedeľa, 11. 11. 8:00, 10:00, 18:30 Krsty 10:00

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 11: Čelková, Lutišanová, Puppišová, Náhliková. Upratujeme v pond. a v piat.

Počas týždňa vás povzbudzujeme navštevovať cintoríny a modliť sa za našich zomrelých do 8. 11.

V pondelok od 8:00 do 10:00 umývame okná na kostole, fare a pastoračnom centre. Kto ste doma, prosím, príďte pomôcť. Čo nestihneme, dokončíme v sobotu od 8:00. Vďaka.

Katechézy Neokatechumenátnej cesty budú v pondelok a v stredu o 18:45 hod.

Vo štvrtok je v našom kostole kňazská rekolekcia kňazov žilinského dekanátu. Pozývame vás na sv. omšu o 9:30. Večerná sv. omša, adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

V piatok je sv. omša obetovaná za mládež a s mládežou. Po nej o 18:40 sa v pastoračnom centre uskutoční 2. prihlasovanie birmovancov na prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Otvárame aj skupinu dospelých birmovancov        s rozdielnym programom prípravy.

V sobotu sa uskutoční v našom kostole Večer milordenstva. Viď plagát.

Dňa 17. novembra 2017 sa bude konať Katarínska farská zábava v Dome sv. Faustíny. Informácie o sviatkoch nájdete aj na letáčiku pri východe z kostola. Lístky si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii.