Novinky - oznamy

32. nedeľa cez rok, 11.11.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 11. 10. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 12. 10. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 13. 10. 18:00  
Streda, 14. 10. 7:00 Katechéza 18:45
Štvrtok, 15. 11. 18:00 + adorácia  
Piatok, 16. 11. 18:00 Omša za mládež
a s mládežou
Sobota, 17. 11. 15:00
18:30
sobáš
Nedeľa, 18. 11. 8:00, 10:00, 18:30 Krsty 10:00

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 12: Vojtašová, Rašková, Kondelová, Mrázová.  Upratujeme v pon. a v piat.

Ďakujeme za pomoc pri  kňazskej rekolekcii a pri umývani okien v pondelok.

V sobotu od 8:00 do 10:00 umývame okná na kostole vo výškach. Muži, prosím, príďte pomôcť.

Katechézy Neokatechumenátnej cesty pokračujú v pondelok a v stredu o 18:45 hod.

V stredu pozývame mladých ľudí na evanjelizačné turné Godzone, 14. 11. 2018 o 18:00 na zimnom štadióne. Voľný vstup.

Vo štvrtok sv. omša, adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

V piatok je sv. omša obetovaná za mládež a s mládežou.

Sviatosť manželstva chcú prijať:

V sobotu 14:00 v Závodí Tomáš Kapusta z Banskej Bystrice, syn Ondreja a Ľubice a Zuzana Chvojková z Moldavy nad Bodvou, dcéra Dušana a Eleonóry.
V sobotu o 15:00 na Hájiku Peter Švábik zo Žiliny, syn Pavla a Márie a Renáta Bulková zo Žiliny, dcéra Karola a Oľgy.

Modlitebné stretnutie manželov v spoločenstve bude budúcu nedeľu o 16:30 vo fare.

Dnes v našom kostole prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri vchodoch.  Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

V sobotu 17. novembra 2017 sa bude konať Katarínska farská zábava v Dome sv. Faustíny.  Lístky si môžete zakúpiť po sv. omšiach v sakristii. Stretmene sa ako farské spoločenstvo, srdečne vás pozývame.