Novinky - oznamy

34. nedeľa cez rok, 25.11.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 25. 11. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 26. 11. 18:00 Katechéza 18:45
Utorok, 27. 11. 18:00  
Streda, 28. 11. 7:00  
Štvrtok, 29. 11. 18:00 + adorácia  
Piatok, 30. 11. 18:00 Omša za mládež
a s mládežou
Sobota, 1. 12. 12:30
18:30
 
Nedeľa, 2. 12. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: Rabatinova, Přikrylová, Belešová, Kullova. Upratujeme v pon. a v piat.

Rodinné spoločenstvo dnes bude o 16:30. Pozývame manželov, ktorí by sa radi stretávali pravidelne v spoločenstve (v skupinke ľudí, ktorí sa budú modliť a zdielať so svojou rodinnou tématikou). Ďalšia skupinka rodičov sa stretáva vo štvrtok o 16:30 vo fare (počas eRko stretka detí).

Katechézy Neokatechumenátnej cesty pokračujú v pondelok  o 18:45 hod. stretnutím s pánom biskupom Tomášom.

Katechézy Dobrého Pastiera pre rodičov a deti od 3 do 9 rokov pokračuje v stredu od 16:30 v Átriu, v miestnosti pre rodičov  s deťmi. Môžete sa kedykoľvek pripojiť.Vo štvrtok sv. omša, adorácia a spovedanie ako zvyčajne do 20:30.

Omše pre mládež bývajú vždy v piatok o 18:00 a po omši v pastoračnom centre stretko + večera + rozhovory. Pripojte sa k nám.

Na 1. adventnú nedeľu bude požehnanie adventných vencov na začiatku každej sv. omše. Prineste si svoje adventné vence alebo aspoň sviece z neho.

Na budú nedeľu bude v kostoloch na Slovensku zbierka pre potreby Katolíckej charity.

Stretnutie prípravy na prvé sväté prijímanie bude v utorok 18:40 alebo v stredu o 18:00 v kostole a vo fare. Rodičov budeme informovať SMS a emailom.

Roráty 2018 – Advent. Pozývame Vás na adventnú prípravu na sviatok Narodenia Pána Ježiša. Od pondelka 3. decembra do piatku 21. decembra sa budeme stretávať vo farskom kostole na svätých omšiach o 18:00. Každý účastník si môže skladať svoj adventný kalendár.  Po omši nasleduje súťaž a malá večera pre deti v priestoroch fary. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech sa zapíšte sa do zoznamu na stolíku za lavicami.