Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa, 9.12.2018

Bohoslužby a aktivity počas Vianoc 2018/2019

Bohoslužby a aktivity počas Vianoc 2018/2019

Vianočné trhy – 15. - 16. 12.
15:00 – 22:00, Dom sv. Faustíny (kaplnka)

Pondelok - 17. 12.
“Roráty” - 18:15!

Utorok, 18. 12.
“Roráty” - 18:15!

Streda, 19. 12.
“Roráty”18:15!

Štvrtok, 20. 12.
“Roráty” 6:45!

Spovedanie pred Vianocami na Hájiku
10:00 – 11:30 (6 kňazov)
a 16:00 – 18:30 (14 kňazov)

Piatok, 21. 12.
Sv. omša – 6:45!

Spovedanie na Vlčincoch: 9:00-11:30 15:00-20:00

Sobota, 22. 12.
Ozdobovanie stromčekov v kostole 9:00

Nedeľa, 23. 12. - 4. adventná nedeľa
8:00, 10:00, 18:30
Betlehemské svetlo bude v predsieni farského kostola od 11:00.

Pondelok, 24. 12.
16:00 Vigília Narodenia Pána – sv. omša za účasti detí + požehnanie betlehemov.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pána (V svätej noci)
00:00 – Polnočná.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pána (Počas dňa)
8:00, 10:00, 18:30.
Výročná vianočná zbierka.

Streda, 26. 12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka
8:00, 10:00 + požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny, večerná nebude.
Pri sv. omšiach požehnáme mámi a otcov, ktorí čakajú svoje dieťa.

Štvrtok, 27. 12. - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
7:00! Ranná omša, Koledovanie Dobrej noviny od 15:00.

Nedeľa, 30. 12. - Sviatok Svätej rodiny
8:00, 10:00, 18:30 Pri každej omši obnovenie manželských sľubov.

Pondelok, 31. 12. (Sv. Silvestra I., pápeža)
17:00 - Ďakovná sv. omša.
23:00 - Silvester v kostole (piesne, korunka k Božiemu milosrdenstvu, Božie slovo
požehnanie o 24:00) + punč a vinšovanie pred kostolom.

Utorok, 1. 1. - Panny Márie Bohorodičky – Nový rok
8:00, 10:00, 18:30.
Výročná novoročná zbierka.

Štvrtok, 3. 1.
18:00 + adorácia s modlitbou za všetkých, ktorí to potrebujú.

Nedeľa, 6. 1. - Zjavenie Pána
8:00, 10:00, 18:30.
Požehnanie “Trojkráľovej vody” pri každej sv. omši.

Zapisovanie na požehnanie nových a obnovených domov a bytov v sakristii.
Požehnávanie bude v sobotu 5. 1. a v nedeľu 6. 1. podľa dohovoru.

Dobrá novina 2018.
Vo Vianočnom období budú v našej farnosti deti vinšami a spevom kolied ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Pána. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou určenou na konkrétne projekty pre núdzne deti z krajín tretieho sveta. Prijmite aj vy koledníkov do svojho príbytku.
Prihlasovanie na koledovanie Dobrej noviny v kostole.

Pozývame do duchovného spoločenstva na Štedrý večer o 19. hodine všetkých farníkov, zvlášť chorých a starých, opustených, ale i rodiny a mladých.
V tom čase sa duchovne zjednoťme a na diaľku prijmite požehnanie i vianočný vinš:

Na Vianoce slnko Božej lásky
nech Vám žiari nad domovom.
Nech ožije náš kraj podfatranský

v dobrých skutkoch s dobrým slovom.
Znovu začať s Kristom v novom roku,
to je výzva, ktorá vedie k cieľu.
Kristus dá istotu v čase toku.

Želáme Vám silu k tomu dielu.
Požehnané vianočné sviatky Vám prajú Vaši kňazi Ferdinand Kubík, Marek Zawojski a Vladimír Kutiš