Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa, 23.12.2018

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23. 12. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 24. 12. 16:00 Vigília Narodenia Pána – sv. omša za účasti detí + požehnanie betlehemov
Utorok, 25. 12.
Narodenie Pána
00:00
8:00, 10:00, 18:30
Polnočná
Streda, 26. 12.
Sv. Štefana
8:00, 10:00 Požehnanie rodičov, ktorí čakajú dieťa + Vyslanie koledníkov Dobrej noviny
Štvrtok, 27. 12.
Sv. Jána, apoštola
7:00!  Koledovanie Dobrej noviny
Piatok, 28. 12. 18:00 Sv. Neviniatok
Sobota, 29. 12. 18:30 Modlitby za uzdravenie a oslobodenie budú až 26.1.
Nedeľa, 30. 12.
Sv. rodiny J+M+J
8:00, 10:00, 18:30 Obnovenie manželských sľubov

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 18: r. Mažgutová, Jurovcová, Masná. Upratujeme v pon. ráno a v piat.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili a pomáhali pri Vianočných trhoch.

Ďakujeme tým, ktorí pomáhali pri rorátoch so svätým Jozefom.  Ako malý vianočný darček si môžete zakupiť Deviatnik ku sv. Jozefovi (je vzadu na stolíku) a CD chválovej hudby skupiny Hoperise (8€).

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí pripravili stromček a betlehem.

Prosíme, prijmite koledníkov Dobrej noviny do svojho príbytku. Zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku. Koledujeme vo štvrtok 27. 12. od 15:00. Vzadu si zoberte noviny Dobrej noviny pre informáciu o projektoch, ktoré sme podporili.

Betlehemské svetlo si môžete vziať z kostola už dnes od 11:00.

Program bohoslužieb nájdete na zelenom lístku pri východe z kostola. Stretneme sa na Štedrý deň o 16:00 a na Božie narodenie o 00:00, 8:00, 10:00 a 18:30.

Bohoslužby a aktivity počas Vianoc 2018/2019

Bohoslužby a aktivity počas Vianoc 2018/2019

Nedeľa, 23. 12. - 4. adventná nedeľa
8:00, 10:00, 18:30
Betlehemské svetlo bude v predsieni farského kostola od 11:00.

Pondelok, 24. 12.
16:00 Vigília Narodenia Pána – sv. omša za účasti detí + požehnanie betlehemov.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pána (V svätej noci)
00:00 – Polnočná.

Utorok, 25. 12. - Narodenie Pána (Počas dňa)
8:00, 10:00, 18:30.
Výročná vianočná zbierka.

Streda, 26. 12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka
8:00, 10:00 + požehnanie a vyslanie koledníkov Dobrej noviny, večerná nebude.
Pri sv. omšiach požehnáme mámi a otcov, ktorí čakajú svoje dieťa.

Štvrtok, 27. 12. - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
7:00! Ranná omša, Koledovanie Dobrej noviny od 15:00.

Nedeľa, 30. 12. - Sviatok Svätej rodiny
8:00, 10:00, 18:30 Pri každej omši obnovenie manželských sľubov.

Pondelok, 31. 12. (Sv. Silvestra I., pápeža)
17:00 - Ďakovná sv. omša.
23:00 - Silvester v kostole (piesne, korunka k Božiemu milosrdenstvu, Božie slovo
požehnanie o 24:00) + punč a vinšovanie pred kostolom.

Utorok, 1. 1. - Panny Márie Bohorodičky – Nový rok
8:00, 10:00, 18:30.
Výročná novoročná zbierka.

Štvrtok, 3. 1.
18:00 + adorácia s modlitbou za všetkých, ktorí to potrebujú.

Nedeľa, 6. 1. - Zjavenie Pána
8:00, 10:00, 18:30.
Požehnanie “Trojkráľovej vody” pri každej sv. omši.

Zapisovanie na požehnanie nových a obnovených domov a bytov v sakristii.
Požehnávanie bude v sobotu 5. 1. a v nedeľu 6. 1. podľa dohovoru.

Dobrá novina 2018.
Vo Vianočnom období budú v našej farnosti deti vinšami a spevom kolied ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Pána. Koledovanie je spojené s finančnou zbierkou určenou na konkrétne projekty pre núdzne deti z krajín tretieho sveta. Prijmite aj vy koledníkov do svojho príbytku.
Prihlasovanie na koledovanie Dobrej noviny v kostole.

Pozývame do duchovného spoločenstva na Štedrý večer o 19. hodine všetkých farníkov, zvlášť chorých a starých, opustených, ale i rodiny a mladých.
V tom čase sa duchovne zjednoťme a na diaľku prijmite požehnanie i vianočný vinš:

Na Vianoce slnko Božej lásky
nech Vám žiari nad domovom.
Nech ožije náš kraj podfatranský

v dobrých skutkoch s dobrým slovom.
Znovu začať s Kristom v novom roku,
to je výzva, ktorá vedie k cieľu.
Kristus dá istotu v čase toku.

Želáme Vám silu k tomu dielu.
Požehnané vianočné sviatky Vám prajú Vaši kňazi Ferdinand Kubík, Marek Zawojski a Vladimír Kutiš