Novinky - oznamy

Zjavenie Pána, 6.1.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa,
6. 12.
8:00, 10:00, 18:30 Požehnanie „trojkráľovej vody“
15:00 Korunka + ruženec
Pondelok,
7. 1.
18:00  
Utorok,
8. 1.
18:00  
Streda,
9. 1.
7:00  
Štvrtok,
10. 1. 
9:30
18:00 + spovedanie do 20:30
Kňazská rekolekcia u Saleziánov
18:00 + adora´cia s modlitbou za vsˇetky´ch,
ktori´ to potrebuju´.
Piatok,
11. 1.
18:00 „mládežnícka“
Sobota,
12. 1.
18:30  
Nedeľa,
13. 1.
Krst Pána
8:00, 10:00 (krsty), 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 20: r. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste na Nový rok obetovali 1102 €. Srdečne Pán Boh odplať! 

Ďakujeme všetkým koledníkom Dobrej noviny za ich službu. Kto chce, ešte prispieť na Dobrú novinu, svoj dar môže vložiť do označenej pokladničky pri východe. V mene Dobrej noviny Pán Boh odplať!

Z predsiene kostola si môžete vziať vodu, kriedu a text modlitby. Dnes si požehnajte svoje príbytky a označte ich znakom kríža. 

Na budúcu nedeľu sú krsty. Predkrstové stretnutie bude v sobotu o 17:00.

(Ak bude do rána mrazivé počasie, deti, tak v zajtra od 9:00 sa môžete prísť korčuľovať na farský dvor.) 

Počas večernej sv. omše bude spievať náš zbor dospelých a po sv. omši nasleduje krátky koncert. Nech vás Pán Boh odmení za túto službu.