Novinky - oznamy

Krst Pána, 13.1.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13. 12.

8:00, 10:00, 18:30

15:00 Korunka + ruženec

Pondelok, 14. 1.

18:00

 

Utorok, 15. 1.

18:00

 

Streda, 16. 1.

7:00

 

Štvrtok, 17. 1.

18:00 – do 20:30 spov.

+ adora´cia s príhovornou
modlitbou

Piatok, 18. 1.

18:00

„mládežnícka“

Sobota, 19. 1.

18:30

 

Nedeľa, 20. 1.

8:00, 10:00, 18:30

 

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 21: r. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Ďakujeme všetkým koledníkom Dobrej noviny za ich službu. Na Dobrú novinu ste obetovali 2336 €. V mene Dobrej noviny Pán Boh odplať!

Z predsiene kostola si môžete vziať vodu, kriedu, text modlitby a požehnať svoje príbytky.

Stretká: Stretnutie spevokolu dospelých každú nedeľu o 19:30 v pastoračnom centre. Pozývame vás, zapojte sa do tejto služby.

Stretnutie matiek s deťmi do 3 rokov v pastoračnom centre v utorok o 9:30.

Átrium Dobrého pastiera (výchova deti vo viere od 3 do 9 rokov) v miestnosti pre matky s deťmi v stredu o 16:30.

Modlitby matiek v stredu o 19:30 a vo štvrtok o 20:30 a modlitby otcov vo štvrtok o 20:30.

eRko klub pre žiakov vo štvrtok od 16:30 v pastoračnom centre.

Omša s mládežou a za mládež v piatok + stretko po omši a po stretku spoločná večera.

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Koučing