Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 17.2.2019

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 17. 2. 8:00, 10:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 18. 2. 18:00 Bl. Fra Angelico,
patrón umelcov
Utorok, 19. 2. 18:00  
Streda, 20. 2. 7:00  
Štvrtok, 21. 2. 18:00  + adorácia s príhovornou
modlitbou
Piatok, 22. 2. 18:00  Katedra sv. Petra,
apoštola
Sobota, 23. 2. 12:30, 18:30 Modlitby za udzavenie
a oslobodenie
Nedeľa, 24. 2. 8:00, 10:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary. Upratovať kostol od dnešnej nedele prosíme skupinu č. 6: r. Zatkalíková, Šilhárová, Šošková. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na kostol ste obetovali:  Za vaše dary úprimné Pán Boh odplať!

Dnes je agapé - stretnutie farského spoločenstva po sv. omši o 10:00. Pozývame všetkých.

Dnes o 16:30 pozývame manželov na rodinné spoločenstvo do fary.

Krátke stretnutie animátorov birm. bude v pondelok o 18:40 vo fare.

Sv. omša, adorácia, spovede, rozhovory, kresťanský koučing vo štvrtok od 17:30 do 20:30.

Príprava na birmovku pokračuje v piatok 22. februára sv. omšou  o 18:00 a stretnutím o 18:45.

V sobotu o 12:30 privítame v našom kostole modlitby za uzdravenie a oslobodenie. Upratovanie pastoračného c. a fary o 8:00, prosíme o pomoc.

Na stolíku pri východe si môžete zobrať text o čítaní Svätého písma. Pozývame vás prijať službu lektora čítania pri sv. omši a službu prinášania obetných darov, či upratovania nášho kostola. Zapíšte sa, prosím, do zoznamu vzadu na stolíku. Ďakujeme.

Kostol je otvorený denne od rána (7:30) do večera (19:00, v sobotu a v nedeľu do 19:30). Príďte sa pomodliť každý deň (plagátik).

Rodičia na stole slova nájdete 2. diel filmu Humanum:  Kolíska života a lásky – Mama a otec pre deti sveta. Pozrite si film, porozprávajte sa     o tom, čo vás zaujalo. Film si prípadne skopírujte do vášho počítača       a prineste CD naspäť do kostola, poslúží ďalším.

Informácie o akciách v Žiline vo výveske (karneval u nás).

Úmysly sv. omší nájdete vo výveske. A prečítajú sa na začiatku omše.